17.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/27


Žaloba podaná dne 22. března 2016 – Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Věc T-123/16)

(2016/C 175/31)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (zástupce: A. Norris, Barrister)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Německo)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie slovní ochranné známky „Burlington“ – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 982 020

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 11. ledna, ve věci R 1635/2013-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil a neuznal spornou ochrannou známku pro všechny sporné výrobky;

uložil náhradu nákladů řízení, které žalobkyni vznikly v souvislosti s tímto odvoláním.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 5, čl. 8 odst. 4 a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009