23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/60


Usnesení Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Gulli v. EUIPO – Laverana (Lybera)

(Věc T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Jednací jazyk: angličtina

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 270, 25.7.2016.