13.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 46/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Španělsko) dne 9. prosince 2016 – Wilber López Pastuzano v. Delegación del Gobierno de Navarra

(Věc C-636/16)

(2017/C 046/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona

Účastníci původního řízení

Žalobce: Wilber López Pastuzano

Žalovaný: Delegación del Gobierno Central en Navarra

Předběžná otázka

Musí být článek 12 směrnice Rady 2003/109/ES (1) ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, o jakou se jedná v původním řízení, a judikatuře, jež ji vykládá, která nepočítá s uplatněním požadavků na ochranu proti vyhoštění cizince, který je dlouhodobě pobývajícím rezidentem, u všech správních rozhodnutí o vyhoštění, ať jsou jejich právní povaha nebo druh jakékoliv, ale omezuje působnost takových požadavků pouze na jeden konkrétní druh vyhoštění?


(1)  Úř. věst. 2004, L 16, s. 44.