23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/3


Kasační opravný prostředek podaný Franciscem Javierem Rosou Rodriguezem dne 26. září 2016 proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. července 2016 ve věci T-358/16, Rosa Rodriguez v. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Věc C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Francisco Javier Rosa Rodriguez (zástupce: J. Velasco Velasco, advokát)

Další účastník řízení: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Usnesením ze dne 8. prosince 2016 Tribunál (devátý senát) kasační opravný prostředek zamítl a rozhodl, že F. J. Rosa Rodríguez ponese vlastní náklady řízení.