23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 16. září 2016 – AZ, Minister Finansów

(Věc C-499/16)

(2017/C 022/03)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

AZ, Minister Finansów

Předběžná otázka

Je rozlišení sazby daně pro výrobky z jemného pečiva a cukrářské pečivo podle čl. 41 odst. 2 ve spojení s položkou 32 přílohy 3 zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, č. 177, položka 1054 ve znění změn) pouze v závislosti na „době minimální trvanlivosti“ či „době použitelnosti“ v rozporu se zásadou neutrality DPH a zákazem nerovného zacházení se zbožím podle článku 98 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1)?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.