27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/3


Kasační opravný prostředek podaný dne 6. srpna 2016 společností Staywell Hospitality Group Pty Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 2. června 2016 ve věcech T-510/14 a T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP a SHERATON INTERNATIONAL IP v. EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP a STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

(Věc C-440/16 P)

(2017/C 095/07)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (zástupce: D. Farnsworth, solicitor)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Sheraton International IP LLC

Usnesením ze dne 12. ledna 2017 Soudní dvůr (devátý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.