25.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 270/16


Kasační opravný prostředek podaný dne 21. ledna 2016 společností Matratzen Concord GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 19. listopadu 2016 ve věci T-526/14, Matratzen Concord GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-35/16 P)

(2016/C 270/25)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Matratzen Concord GmbH (zástupce: I. Selting, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Mariano Barranco Rodriguez, Pablo Barranco Schnitzler

Soudní dvůr Evropské unie (šestý senát) odmítl kasační opravný prostředek usnesením ze dne 28. dubna 2016 a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.