201807060071993362018/C 259/105422016CJC25920180723CS01CSINFO_JUDICIAL201805318921

Věc C-542/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 31. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta domstolen – Švédsko) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag v. Dödsboet efter Ingvar Mattsson a Jan-Erik Strobel a další v. Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2002/92/ES — Působnost — Pojem ‚zprostředkování pojištění‘ — Směrnice 2004/39/ES — Působnost — Pojem ‚investiční poradenství‘ — Poradenství poskytnuté v rámci zprostředkování pojištění a týkající se investování kapitálu v rámci kapitálového životního pojištění — Kvalifikace činnosti zprostředkovatele pojištění, pokud jeho úmyslem nebylo uzavření skutečné pojistné smlouvy“


C2592018CS810120180531CS00108192

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 31. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta domstolen – Švédsko) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag v. Dödsboet efter Ingvar Mattsson a Jan-Erik Strobel a další v. Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Věc C-542/16) ( 1 )

„„Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2002/92/ES — Působnost — Pojem ‚zprostředkování pojištění‘ — Směrnice 2004/39/ES — Působnost — Pojem ‚investiční poradenství‘ — Poradenství poskytnuté v rámci zprostředkování pojištění a týkající se investování kapitálu v rámci kapitálového životního pojištění — Kvalifikace činnosti zprostředkovatele pojištění, pokud jeho úmyslem nebylo uzavření skutečné pojistné smlouvy““

2018/C 259/10Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastníci původního řízení

Žalobci: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Erik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson a Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson

Žalovaní: Dödsboet efter Ingvar Mattsson a Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Výrok

1)

Článek 2 bod 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění musí být vykládán v tom smyslu, že pod pojem „zprostředkování pojištění“ spadají i přípravné práce pro uzavření pojistné smlouvy, a to i v případě, kdy dotyčný zprostředkovatel pojištění nemá v úmyslu pojistnou smlouvu skutečně uzavřít.

2)

Finanční poradenství týkající se investování kapitálu poskytnuté v rámci zprostředkování uzavření smlouvy o kapitálovém životním pojištění spadá do působnosti směrnice 2002/92, a nikoliv do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.


( 1 ) – Úř. věst. C 14, 16.1.2017.