25.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/70


Žaloba podaná dne 12. listopadu 2015 – JT International v. OHIM – Habanos ((PUSH)

(Věc T-633/15)

(2016/C 027/88)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: JT International SA (Geneva, Švýcarsko) (zástupci: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert a M. Gilbert, Solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Corporación Habanos, SA (La Habana, Kuba)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „PUSH“ – Přihláška č. 11 639 903

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. srpna 2015, ve věci R 3046/2014-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.