23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2016 – Tuum v. EUIPO – Thun (TUUM)

(Věc T-635/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TUUM - Starší národní obrazová ochranná známka THUN - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. l písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/39)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tuum Srl (San Giustino, Itálie) (zástupce: B. Saguatti, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Thun SpA (Bolzano, Itálie) (zástupci: L. Sergi a G. Muscas, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. září 2015 (věc R 2624/2014-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Thun a Tuum

Výrok

1.

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 3. září 2015 (věc R 2624/2014-1) se zrušuje.

2.

Námitky se zamítají.

3.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Tuum Srl jak před Tribunálem, tak před odvolacím senátem.

4.

Společnost Thun SpA ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Tuum Srl jak před Tribunálem, tak před odvolacím senátem.


(1)  Úř. věst. C 16, 18.1.2016.