23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2016 – Chic Investments v. EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Věc T-617/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie eSMOKING WORLD - Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu - Popisný charakter - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2017/C 022/38)

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Chic Investments sp. z o. o. (Poznaň, Polsko) (zástupce: K. Jarosiński, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žaloba proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. června 2015 (věc R 3227/2014-5) týkajícímu se přihlášky k zápisu obrazového označení eSMOKING WORLD jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Chic Investments sp. z o. o. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 16, 18.1.2016.