16.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 14/31


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – CG v. EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Věc T-349/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie P PRO PLAYER - Starší obrazová ochranná známka Evropské unie a starší národní obrazová ochranná známka P a P PROTECTIVE - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 014/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Německo) (zástupce: T. Körber, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: D. Stoyanova-Valchanova a M. Fischer, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamy) (zástupci: O. Günzel a V. Ahmann, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. dubna 2016 (věc R 2439/2014-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Perry Ellis International Group Holdings a CG Verwaltunggsgesellschaft.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

CG Verwaltungsgesellschaft mbH ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a společnosti Perry Ellis International Group Holdings Ltd.


(1)  Úř. věst. C 294, 7.9.2015.