23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Fiesta Hotels & Resorts v. EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Věc T-217/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Evropské unie PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Starší národní obchodní název GRAND HOTEL PALLADIUM - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Používání označení, které má širší než lokální rozsah, v obchodním styku - Článek 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2017/C 022/30)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španělsko) (zástupce: J.-B. Devaureix, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španělsko) (zástupce: D. Solana Giménez, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. února 2015 (věc R 2391/2013-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Residencial Palladium a Fiesta Hotels & Resorts

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Fiesta Hotels & Resorts se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 205, 22.6.2015.