28.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 441/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2016 – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft v. EUIPO (BRAUWELT)

(Věc T-56/15) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie BRAUWELT - Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu - Popisný charakter - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 - Rozlišovací způsobilost získaná užíváním - Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 - Právo být vyslechnut - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

(2016/C 441/22)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG (Norimberk, Německo) (zástupce: M. Höfler, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. prosince 2014 (věc R 1121/2014-4), týkajícímu se zápisu slovního označení BRAUWELT jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 118, 13. 4. 2015.