27.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/17


Žaloba podaná dne 26. srpna 2014 – Frinsa del Noroeste v. OHIM – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Věc T-638/14)

2014/C 380/23

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Španělsko) (zástupce: J. Botella Reyna, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brazílie)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

přijal usnesení o zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství č. 1 0 3 29  721 FRISA pro produkty třídy 29 a služby tříd 35 a 39.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka Společenství se slovním prvkem „FRISA“ pro produkty třídy 29 a služby tříd 35 a 39, přihláška č. 1 0 3 29  721.

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: žalobkyně,

Namítaná ochranná známka nebo označení: Obrazová ochranná známka se slovním prvkem „Frinsa“ pro produkty třídy 29.

Rozhodnutí námitkového oddělení: Částečné vyhovění námitce.

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zrušení rozhodnutí námitkového oddělení a zamítnutí námitky v plném rozsahu.

Dovolávané žalobní důvody: V usnesení ze dne 1. července 2014ve spojených věcech R 1547/2013-4 a R 1851/2013-4, čtvrtý odvolací senát Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) nepřezkoumal argumenty žalobkyně a omezil se na přezkum důkazů o používání předložených na jednání.