13.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 361/14


Žaloba podaná dne 31. července 2014 – Laverana v. OHIM (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Věc T-572/14)

2014/C 361/19

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Německo) (zástupci: J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 27. května 2014 ve věci R 527/2014-4;

uložil Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky „BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 5 a 35 – přihláška ochranné známky Společenství č. 1 2 1 30  076

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody:

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009;

Zneužití pravomoci uvážení přijetím rozhodnutí na základě úvah týkajících se práva hospodářské soutěže.