23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/57


Usnesení Tribunálu ze dne 5. října 2015 – Grigoriadis a další v. Parlament a další

(Věc T-413/14) (1)

(„Žaloba pro nečinnost a žaloba na náhradu škody - Restrukturalizace řeckého veřejného dluhu - Zapojení soukromého sektoru - Škoda spočívající ve snížení hodnoty pohledávek - Prohlášení hlav států nebo předsedů vlád zemí eurozóny a unijních orgánů - Prohlášení Euroskupiny - Neuvedení příčinné souvislosti s tvrzenou škodou - Nepřípustnost“)

(2015/C 389/65)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobci: Grigoris Grigoriadis (Atény, Řecko), Faidra Grigoriadou (Atény), Ioannis Tsolias (Soluň, Řecko), Dimitrios Alexopoulos (Soluň), Nikolaos Papageorgiou (Atény) a Ioannis Marinopoulos (Atény) (zástupce: C. Papadimitriou, advokát)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: A. Troupiotis a L. Visaggio, zmocněnci); Evropská rada; Euroskupina; Rada Evropské unie (zástupci: A. de Gregorio Merino a M. Balta, zmocněnci); Evropská komise (zástupci: J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci), a Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: P. Papapaschalis a P. Senkovic, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na určení, že žalovaní v rozporu s právem nejednali s cílem, aby dluhopisy držené žalobci nebyly dotčeny programem zapojení soukromého sektoru na programu financování dluhu (PSI), snižujícím hodnotu řeckého státního dluhu, a návrh na přiznání náhrady škody údajně vzniklé žalobcům v důsledku tohoto protiprávního opomenutí jednat.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Grigorisu Grigoriadisovi, Faidře Grigoriadou, Ioannisu Tsoliasovi, Dimitriosu Alexopoulosovi, Nikolaosu Papageorgiouovi a Ioannisu Marinopoulosovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 439, 8.12.2014.