22.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 68/26


Usnesení Tribunálu ze dne 17. prosince 2015 – Universal Music v. OHIM – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Věc T-379/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Zpětvzetí námitek - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2016/C 068/34)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Universal Music GmbH (Berlín, Německo) (zástupce: M. Viefhus, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně G. Schneider, poté G. Schneider a D. Walicka, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Yello Strom GmbH (Kolín, Německo) (zástupce: K. Gründig-Schnelle, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 20. března 2014 (věc R 274/2013-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Yello Strom GmbH a Universal Music GmbH

Výrok

1.

O žalobě již není třeba rozhodovat.

2.

Společnosti Universal Music GmbH a Yello Strom GmbH ponesou vlastní náklady řízení a každé z nich se ukládá náhrada poloviny nákladů řízení vynaložených Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 292, 1.9.2014.