20.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 372/23


Usnesení Tribunálu ze dne 3. září 2014 – ANKO v. Komise a REA

(Věc T-165/14) (1)

2014/C 372/29

Jednací jazyk: řečtina

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 175, 10. 6. 2014.