29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/24


Usnesení Tribunálu ze dne 1. února 2016 – SolarWorld a další v. Rada

(Věc T-142/14) (1)

(„Žaloba na neplatnost - Dotace - Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny - Konečné vyrovnávací clo - Osvobození dovozů, které jsou předmětem přijatého závazku - Neoddělitelnost - Nepřípustnost“)

(2016/C 111/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: SolarWorld AG (Bonn, Německo); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Itálie); a Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: L. Ruessmann, advokát, a J. Beck, solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupce: B. Driessen, zmocněnec)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Čína); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Čína); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Čína); a CsiSolar Power (China), Inc. (Suzhou) (zástupci: A. Willems a S. De Knop, advokáti, a K. Daly, solicitor), a China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Peking, Čína) (zástupci: J.-F. Bellis, F. Di Gianni a A. Scalini, advokáti)

Předmět věci

Žádost o zrušení čl. 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, s. 66).

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

2)

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd a Csi Solar Power (China), Inc. se vyškrtávají z věci T–142/14 jako vedlejší účastnice řízení.

3)

SolarWorid AG, Brandoni solare SpA a Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Rady Evropské unie, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.

4)

Evropská komise, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. a China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 142, 12.5.2014.