30.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 30/43


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise

(Věc T-764/14) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Technická pomoc, rozvoj a zavedení systému celního tranzitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) - Odmítnutí nabídky uchazeče - Zadání zakázky jinému uchazeči - Kritéria výběru - Kritéria zadávání - Povinnost uvést odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení - Rovné zacházení - Transparentnost“)

(2017/C 030/46)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: European Dynamics Luxembourg SA (Lucemburk, Lucembursko) a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko) (zástupci: původně M. Sfyri a I. Ampazis, advokáti, poté M. Sfyri)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně S. Bartelt a A. Marcoulli, poté S. Bartelt a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2014, kterým se odmítá nabídka předložená žalobkyněmi v rámci omezeného zadávacího řízení EuropeAid/135040/C/SER/MULTI týkajícího se rozvoje automatizovaného pilotního systému řízení celního tranzitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN Customs Transit System), a kterým se tato zakázka zadává jinému uchazeči.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnostem European Dynamics Luxembourg SA a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2015.