25.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/50


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. prosince 2015 – Giand v. OHIM – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Věc T-583/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství FLAMINAIRE - Starší národní a mezinárodní slovní ochranné známky FLAMINAIRE - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Skutečné užívání starší ochranné známky - Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009 - Ne bis in idem“)

(2016/C 027/62)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Giand Srl (Rimini, Itálie) (zástupce: F. Caricato, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Flamagas, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupce: G. Hinarejos Mulliez, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. června 2014 (věc R 2117/2011-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Flamagas, SA a Giand Srl

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Giand Srl se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nutných výdajů vynaložených společností Flamagas, SA v souvislosti s řízením před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 351, 6.10.2014.