31.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 402/35


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Janukovyč v. Rada

(Věc T-346/14) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině - Zmrazení finančních prostředků - Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje - Zařazení žalobcova jména na seznam - Právo na obhajobu - Povinnost uvést odůvodnění - Právní základ - Právo na účinnou soudní ochranu - Zneužití pravomoci - Nesplnění kritérií pro zařazení na seznam - Zjevně nesprávné posouzení - Právo vlastnit majetek“)

(2016/C 402/38)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Viktor Fedorovyč Janukovyč (Kyjev, Ukrajina) (zástupci: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, a C. Kennedy, solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: původně E. Finnegan a J.-P. Hix, poté J.-P. Hix a P. Mahnič Bruni, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec) a Evropská komise (zástupkyně: S. Bartelt a D. Gauci, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU, který směřuje ke zrušení zaprvé rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 66, s. 26), a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 66, s. 1), zadruhé rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/143 ze dne 29. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119 (Úř. věst. 2015, L 24, s. 16), a nařízení Rady (EU) 2015/138 ze dne 29. ledna 2015, kterým se mění nařízení č. 208/2014 (Úř. věst. 2015, L 24, s. 1), a zatřetí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/364 ze dne 5. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119 (Úř. věst. 2015, L 62, s. 25), a prováděcího nařízení Rady (EU) 2015/357 ze dne 5. března 2015, kterým se provádí nařízení č. 208/2014 (Úř. věst. 2015, L 62, s. 1), v rozsahu, v němž bylo jméno žalobce zařazeno na seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují tato omezující opatření, nebo bylo na tomto seznamu ponecháno.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině v původním znění a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině v původním znění se zrušují v rozsahu, v němž bylo na seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují tato omezující opatření, zařazeno jméno Viktora Fedorovyče Janukovyče, a to až do okamžiku, kdy vstoupilo v platnost rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/364 ze dne 5. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119, a prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/357 ze dne 5. března 2015, kterým se provádí nařízení č. 208/2014.

2)

Ve zbývající části se žaloba zčásti odmítá a zčásti zamítá.

3)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené V. F. Janukovyčem v souvislosti s návrhem na zrušení aktů uplatněným v žalobě.

4)

V. F. Janukovyč ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou v souvislosti s návrhem na zrušení aktů uplatněným v návrhu na úpravu návrhových žádání.

5)

Polská republika a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 253, 4.8.2014.