23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/44


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2015 – Cristiano di Thiene v. OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Věc T-193/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství AERONAUTICA - Starší slovní ochranné známky Společenství NAUTICA a NAUTICA BLUE - Relativní důvod zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Itálie) (zástupci: F. Fischetti a F. Celluprica, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Bullock a N. Bambara, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Spojené státy) (zástupci: C. Hawkes, solocitor a B. Brandreth, barrister)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. ledna 2014 (věc R 96/2013-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Nautica Apparel, Inc. a Cristiano di Thiene SpA.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Cristiano di Thiene SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 151, 19.5.2014.