23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/43


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Tilda Riceland Private v. OHIM – Siam Grains (BASmALI)

(Věc T-136/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BASmALI - Starší nezapsaná ochranná známka nebo starší označení BASMATI - Relativní důvod pro zamítnutí - Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/46)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indie) (zástupci: S. Malynicz, barrister, N. Urwin a D. Sills, solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. Geroulakos a P. Bullock, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thajsko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. prosince 2013 (věc R 1086/2012-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Tilda Riceland Private Ltd a Siam Grains Co. Ltd.

Výrok

1)

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. prosince 2013 (věc R 1086/2012-4) se zrušuje.

2)

OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených společností Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  Úř. věst. C 135, 5.5.2014.