24.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 392/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – PT Pelita Agung Agrindustri v. Rada

(Věc T-121/14) (1)

(„Dumping - Dovoz bionafty pocházející z Indonésie - Konečné antidumpingové clo - Článek 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 - Běžná hodnota - Výrobní náklady“)

(2016/C 392/30)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonésie) (zástupci: F. Graafsma a J. Cornelis, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: původně S. Boelaert, poté H. Marcos Fraile, zmocněnci, ve spolupráci s R. Bierwagenem a C. Hippem, advokáty)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: J. F. Brakeland, M. França a A. Stobiecka Kuik, zmocněnci) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgie) (zástupci: O. Prost a M. S. Dibling, advokáti)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU domáhající se zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1194/2013 ze dne 19. listopadu 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie (Úř. věst. 2013, L 315, s. 2) v rozsahu, v němž ukládá antidumpingové clo žalobkyni.

Výrok rozsudku

1)

Články 1 a 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1194/2013 ze dne 19. listopadu 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie se zrušuje v rozsahu, v němž se týká společnosti PT Pelita Agung Agrindustri.

2)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností PT Pelita Agung Agrindustri.

3)

Evropská komise a European Biodiesel Board (EBB) ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 112, 14.4.2014.