23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2016 – Bank Refah Kargaran v. Rada

(Věc T-65/14) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření vůči Íránu - Zmrazení finančních prostředků - Nový zápis jména žalobkyně po zrušení původního zápisu Tribunálem - Nesprávné právní posouzení - Nesprávné skutkové zjištění - Povinnost uvést odůvodnění - Právo na obhajobu - Právo na účinnou soudní ochranu - Proporcionalita“)

(2017/C 022/27)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bank Refah Kargaran (Teherán, Írán) (zástupce: J. M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: V. Piessevaux, M. Bishop a B. Driessen, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: A. Aresu a D. Gauci, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a směřující zaprvé ke zrušení rozhodnutí Rady 2013/661/SZBP ze dne 15. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 306, s. 18), a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1154/2013 ze dne 15. listopadu 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 306, s. 3), v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobkyně, a podpůrně ke zrušení rozhodnutí 2013/661 a prováděcího rozhodnutí č. 1154/2013 v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobkyně, od 20. ledna 2014.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Bank Refah Kargaran ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 135, 5. 5. 2014.