24.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 421/63


Žaloba podaná dne 17. září 2014 – ZZ v. ECB

(Věc F-95/14)

2014/C 421/93

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výkonné rady ECB o neposkytnutí dodatečného zvýšení platu žalobci v roce 2014 v souvislosti s každoročním přezkumem platů a prémií

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí výkonné rady o neposkytnutí dodatečného zvýšení platu žalobci v roce 2014, přijaté dne 25. února 2014 a sdělené zaměstnancům dne 3. března 2014,

zrušit rozhodnutí o zamítnutí zvláštního odvolání ze dne 1. července 2014, došlého dne 8. července 2014,

v případě nutnosti, zrušit rozhodnutí příslušného vedoucího oddělení/GŘ-H, kterým tento nezamýšlel navrhnout ani nenavrhl žalobce pro zvýšení platu, implicitně sdělené rozhodnutím výkonné rady ze dne 25. února 2014 a rozhodnutím o zamítnutí zvláštního odvolání ze dne 1. července 2014,

uložit náhradu majetkové újmy spočívající ve ztrátě možnosti na zvýšení platu v roce 2014, vyčíslenou na 54  635 eur, nebo alternativně zrušit řízení vedoucí k rozhodnutí ze dne 25. února 2014 a uložit ECB zorganizovat nové řízení týkající se poskytnutí dodatečných zvýšení platů v roce 2014,

uložit žalované náhradu nemajetkové újmy vyčíslené ex aequo et bono na 5  000 eur,

uložit ECB náhradu veškerých nákladů řízení.