6.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/31


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 14. července 2014 – DJ v. AESA

(Věc F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Jednací jazyk: angličtina

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 85, 22. 3. 2014. s. 27.