23.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 65/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 24. listopadu 2014 – Toorank Productions BV v. Staatssecretaris van Financiën

(Věc C-532/14)

(2015/C 065/31)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka kasačního opravného prostředku: Toorank Productions BV

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Staatssecretaris van Financiën

Předběžná otázka

Má být položka 2206 KN vykládána v tom smyslu, že nápoj s objemovým obsahem alkoholu 13,4 %, který se vyrábí z vyčištěného alkoholického (základního) nápoje označovaného jako „Ferm fruit“ vzniklého kvašením jablečného koncentrátu přimícháním cukru, aroma, barviv, dochucovadel, zahušťovadel, konzervačních látek a destilovaného alkoholu tak, že destilovaný alkohol, pokud jde jak o objem, tak i o obsah, nepředstavuje více než 49 % alkoholu obsaženého v tomto nápoji, zatímco 51 % alkoholu vzniklo kvašením, má být zařazen do této položky? V případě záporné odpovědi: má být podpoložka 2208 70 KN vykládána v tom smyslu, že takovýto nápoj má být zařazen jako likér do této podpoložky?