25.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/34


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2013 — AIC v. OHIM — ACV Manufacturing (výměníky tepla)

(Věc T-615/13)

2014/C 24/64

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: AIC S.A. (Gdynia, Polsko) (zástupce: J. Radlowski, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgie)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 10. září 2013 ve věci R 291/2012-3;

uložil žalovanému náhradu nákladů tohoto řízení a řízení před odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: (Průmyslový) vzor výrobku popsaný jako „výměníky tepla“ — zapsaný (průmyslový) vzor Společenství č. 1 618 703-0001

Majitelka (průmyslového) vzoru Společenství: Žalobkyně

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti: Bylo tvrzeno, že (průmyslový) vzor nesplňuje požadavky čl. 4 odst. 1 a 2, ve spojení s články 5 a 6 a zejména s čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 6/2002.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Prohlášení sporného (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 25 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002.