24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 194/38


Usnesení Tribunálu ze dne 28. dubna 2014 – Deweerdt a další v. Účetní dvůr

(Věc T-132/13) (1)

2014/C 194/52

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 123, 27. 4. 2013.