10.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 371/35


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. srpna 2016 – Boyd v. Komise

(Věc F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 123, 27.4.2013, s. 30.