16.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 3. září 2013 — Adala Bero

(Věc C-473/13)

2013/C 336/20

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Adala Bero

Žalovaný: Regierungspräsidium Kassel

Předběžné otázky

Vyplývá z čl. 16 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (1) povinnost členského provádět zajištění ve zvláštních zajišťovacích zařízeních i tehdy, pokud taková zařízení jsou k dispozici pouze v jedné části federálního uspořádání tohoto členského státu, v jiných částech však nikoli.


(1)  Úř. věst. L 348, s. 98.