30.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/16


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy – Polsko) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, za přítomnosti: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

(Věc C-633/13) (1)

2014/C 202/19

Jednací jazyk: polština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 71, 8.3.2014.