26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/56


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — Sanofi v. OHIM — GP Pharm (GEPRAL)

(Věc T-493/12)

2013/C 26/113

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sanofi (Paříž, Francie) (zástupce: C. Hertz-Eichenrode, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Španělsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 5. září 2012 ve věci R 201/2012-2; a

uložil OHIM náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „GEPRAL“ pro výrobky zařazené do třídy 5 — mezinárodní zápis č. 1010832 s určením Evropská unie

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Mezinárodní zápis slovní ochranné známky „DELPRAL“ č. 418607, s účinky v Rakousku, pro výrobky zařazené do třídy 5

Rozhodnutí námitkového oddělení: Vyhovění námitkám v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Vyhovění odvolání a povolení mezinárodního zápisu v plném rozsahu

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009