26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/50


Žaloba podaná dne 12. října 2012 — Zoo Sport v. OHIM — K-2 (ZOOSPORT)

(Věc T-453/12)

2013/C 26/102

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Zoo Sport Ltd (Leeds, Spojené království) (zástupce: I. Rungg, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: K-2 Corp. (Seattle, Spojené státy)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Změnil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 9. srpna 2012 ve věci R 1119/2011-4 v tom smyslu, že se námitka zamítá v celém rozsahu; a

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „ZOOSPORT“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 18, 25 a 35 — Přihláška ochranné známky Společenství č. 8909251

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zápis ochranné známky Společenství č. 5233119 týkající se slovní ochranné známky „ZOOT“ pro výrobky zařazené do tříd 9 a 25; zápis ochranné známky Společenství č. 4719316 týkající se černobílé obrazové ochranné známky „SPORTS“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 25, 35, 36 a 41

Rozhodnutí námitkového oddělení: Vyhovění námitkám pro část sporných výrobků a služeb

Rozhodnutí odvolacího senátu: Částečné zrušení sporného rozhodnutí

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 207/2009.