24.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 239/43


Rozsudek Tribunálu ze dne 1. června 2017 – Changmao Biochemical Engineering v. Rada

(Věc T-442/12) (1)

(„Dumping - Dovoz kyseliny vinné pocházející z Číny - Změna konečného antidumpingového cla - Částečný prozatímní přezkum - Status podniku působícího v tržním hospodářství - Náklady nejdůležitějších vstupů, které se v zásadě zakládají na tržní hodnotě - Změna okolností - Povinnost uvést odůvodnění - Lhůta pro přijetí rozhodnutí o statusu podniku působícího v tržním hospodářství - Právo na obhajobu - Článek 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009“)

(2017/C 239/53)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Čína) (zástupci: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma a J. Cornelis, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: S. Boelaert, zmocněnkyně, původně ve spolupráci s G. Berrischem, advokátem, a N. Chesaitesem, barrister, poté s G. Berrischem a B. Byrnem, solicitor, a nakonec s N. Tuominenem, advokátem)

Vedlejší účastnice řízení podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: původně M. França a A. Stobiecka-Kuik, poté M. França a J.-F. Brakeland, zmocněnci) a Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Itálie), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Itálie), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Itálie), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Itálie) a Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Španělsko) (zástupce: R. MacLean, solicitor)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 626/2012 ze dne 26. června 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 349/2012 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. 2012, L 182, s. 1), v rozsahu, v němž se vztahuje na žalobkyni.

Výrok rozsudku

1)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 626/2012 ze dne 26. června 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 349/2012 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky, se zrušuje v rozsahu, v němž se vztahuje na Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

2)

Rada Evropské unie nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených Changmao Biochemical Engineering a ponese vlastní náklady řízení.

3)

Changmao Biochemical Engineering ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

4)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.

5)

Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl a Comercial Química Sarasa, SL ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 366, 24. 11. 2012