24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 194/21


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2014 – Hagenmeyer a Hahn v. Komise

(Věc T-17/12) (1)

(„Ochrana spotřebitelů - Nařízení (ES) č. 1924/2006 - Zdravotní tvrzení při označování potravin - Odmítnutí schválit tvrzení o snížení rizika onemocnění - Uvedení rizikového faktoru - Legalita schvalovacího řízení pro tvrzení o snížení rizika onemocnění - Žaloba na neplatnost - Právní zájem na podání žaloby - Bezprostřední a osobní dotčení - Přípustnost - Proporcionalita - Povinnost uvést odůvodnění“)

2014/C 194/26

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobci: Moritz Hagenmeyer (Hamburk, Německo) a Andreas Hahn (Hannover, Německo) (zástupce: T. Teufer, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupkyně: L. Pignataro-Nolin a S. Grünheid, zmocněnkyně)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupkyně: I. Šulce, Z. Kupčová a M. Simm, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení nařízení Komise (EU) č. 1170/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (Úř. vest. L 299, s. 1)

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Moritz Hagenmeyer a Andreas Hahn ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 89, 24.3.2012.