26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Antonella Pedone v. Maria Adele Corrao

(Věc C-498/12)

2013/C 26/50

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Tivoli

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Antonella Pedone

Žalovaná: Maria Adele Corrao

Předběžné otázky

1)

Je článek 130 nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002 týkající se vyúčtování bezplatné právní pomoci v italském právním řádu — v části, v níž stanoví, že částky přináležející obhájci, pomocné osobě soudu a soudnímu znalci se snižují o polovinu — v souladu s čl. 47 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie, jenž zakotvuje, že bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti?

2)

Je článek 130 nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002 týkající se vyúčtování bezplatné právní pomoci v italském právním řádu — v části, v níž stanoví, že částky přináležející obhájci, pomocné osobě soudu a soudnímu znalci se snižují o polovinu — v souladu s článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, jak je proveden do právních předpisů Společenství ve smyslu čl. 52 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie a článku 6 [SFEU]?