11.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank te Rotterdam (Nizozemsko) dne 18. května 2012 — Trestní řízení proti EBS Le relais Nord-Pas-De-Calais

(Věc C-240/12)

2012/C 243/08

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank te Rotterdam

Účastnice původního trestního řízení

EBS Le relais Nord-Pas-De-Calais

Předběžné otázky

1)

Jedná se v případě přepravy odpadů prováděné prostřednictvím námořního plavidla z členského státu EU (v projednávané věci Francie) do země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí OECD (v projednávané věci Spojených arabských emirátů), o „tranzit“ ve smyslu nařízení č. 259/93 (1) a č. 1013/2006 (2), pokud plavidlo během své plavby zakotví v přístavu jiného členského státu EU (v projednávané věci v přístavu v Rotterdamu)?

2)

Bude odpověď na otázku 1 odlišná, pokud jsou tyto odpady

v uvedeném přístavu skladovány nebo přeloženy nebo

vyloděny, nebo

pokud byl ohledně těchto odpadů podán návrh na propuštění do příslušného celního režimu?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (Úř. věst. L 30, s. 1; Zvl. vyd. 15/02, s. 176).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, s. 1).