26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/46


Usnesení Tribunálu ze dne 19. října 2012 — Ellinika Nafpigeia a Hoern v. Komise

(Věc T-466/11) (1)

(Žaloba na neplatnost - Státní podpory - Stavba lodí - Podpory poskytnuté loděnici ze strany řeckých orgánů - Opatření k provedení rozhodnutí Komise konstatujícího neslučitelnost a nařizujícího navrácení podpor - Nepřípustnost)

2013/C 26/91

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ellinika Nafpigeia a Hoern (Skaramagka, Řecko); a Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Německo) (zástupci: K Chrysogonos a A. Mitsis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení dopisu Komise C(2010) 8274 final ze dne 1. prosince 2010, ohledně „státní podpory CR 16/2004 — výkon záporného rozhodnutí a navrácení státních podpor poskytnutých společnosti [Ellinika Nafpigeia AE] — uplatňování čl. 346 odst. 1 písm. b) SFEU a řízení podle čl. 348 odst. 1 SFEU ze strany Řecka“, jak byl doplněn o dokumenty a další části spisu, o nichž se žalobkyně zčásti dozvěděly červnu 2011.

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Není namístě vydat rozhodnutí o návrhu na vstup Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas do řízení.

3)

Ellinika Nafpigeia AE a 2. Hoern Beteiligungs GmbH ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

4)

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, žadatelka o vstup do řízení jako vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 331, 12.11.2011.