26.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 313/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2013 — „Rauscher“ Consumer Products v. OHIM (Ztvárnění tampónu)

(Věc T-492/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství představující hygienický tampón - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2013/C 313/47

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně:„Rauscher“ Consumer Products GmbH (Vídeň, Rakousko) (zástupce: M. Stütz, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. července 2011 (věc R 2168/2010-1), týkajícímu se přihlášky k zápisu obrazového označení, které představuje hygienický tampón jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti „Rauscher“ Consumer Products GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 355, 3.12.2011.