6.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 232/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Varna (Bulharsko) dne 14. června 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (ředitel ředitelství „Odvolací agendy a správy výkonu“ Varna při ústřední správě Národní agentury pro příjmy)

(Věc C-298/11)

2011/C 232/35

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Varna

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Žalovaný: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (ředitel ředitelství „Odvolací agendy a správy výkonu“ Varna při ústřední správě Národní agentury pro příjmy)

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 80 odst. 1 písm. a) a b) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1) vykládán v tom smyslu, že se v případě dodání mezi propojenými osobami, když je protiplnění nižší než obvyklá cena, rozumí základem daně obvyklá cena plnění pouze tehdy, není-li dodavatel nebo příjemce dodání oprávněn k plnému odpočtu daně odvedené na vstupu, která připadá na koupi, resp. výrobu předmětů, které tvoří předmět dodání?

2)

Má být čl. 80 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2006/112 vykládán v tom smyslu, že členský stát v případě, že dodavatel uplatnil nárok na plný odpočet daně odvedené na vstupu za zboží a služby, které jsou předmětem následných dodání mezi propojenými osobami s nižší cenou, než je obvyklá cena, a tento nárok na odpočet daně odvedené na vstupu nebyl podle článků 173 až 177 směrnice opraven a dodání nepodléhá osvobození podle článků 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, a čl. 378 odst. 2 nebo článků 380 až 390 směrnice, nesmí stanovit žádná opatření, podle kterých se základem daně rozumí výlučně obvyklá cena?

3)

Má být čl. 80 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2006/112 vykládán v tom smyslu, že členský stát v případě, že příjemce dodání uplatnil nárok na plný odpočet daně odvedené na vstupu za zboží a služby, které jsou předmětem následných dodání mezi propojenými osobami s nižší cenou, než je obvyklá cena, a tento nárok na odpočet daně odvedené na vstupu nebyl podle článků 173 až 177 směrnice opraven, nesmí stanovit žádná opatření, podle kterých se základem daně rozumí výlučně obvyklá cena?

4)

Jedná se v případě čl. 80 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2006/112 o taxativní výčet případů, které tvoří podmínky, za kterých mohou členské státy přijmout opatření, podle něhož se základem daně v případě dodání rozumí obvyklá cena plnění?

5)

Je taková vnitrostátní právní úprava, jako je ustanovení čl. 27 odst. 3 bodu 1 Zakon za danak varchu dobavenata stojnost (zákona o dani z přidané hodnoty), přípustná i za jiných okolností než za těch, které jsou uvedeny v ustanovení čl. 80 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2006/112?

6)

Má ustanovení čl. 80 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2006/112 v takovém případě, jako je projednávaná věc, přímý účinek a může jej vnitrostátní soud přímo použít?


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1.