2.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 194/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 15. dubna 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton v. 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon a 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

(Věc C-177/11)

2011/C 194/14

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Symvoulio tis Epikrateias (Státní rada)

Účastníci původního řízení

Žalobce: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton (sdružení řeckých urbanistů a tvůrců územních plánů)

Žalovaní: 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon (ministr životního prostředí, územního plánování a veřejných prací), 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (ministr hospodářství a financí) a 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosisx (ministr vnitra, veřejné správy a decentralizace)

Předběžná otázka

„Je třeba čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, s. 30), který stanoví, že se posuzování vlivů na životní prostředí provádí u všech plánů a programů, „u kterých je vyžadováno posouzení podle článků 6 a 7 směrnice 92/43/EHS s ohledem na možný vliv na území“, vykládat v tom smyslu, že činí povinnost podrobit určitý plán posouzení vlivů na životní prostředí závislou na splnění podmínek pro provedení posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu směrnice 92/43/EHS v souvislosti s tímto plánem, a že tedy i uvedené ustanovení směrnice 2001/42/ES předpokládá, stejně jako výše uvedená ustanovení směrnice 92/43/EHS, zjištění, že plán může mít významný vliv na určitou zvláštní oblast ochrany, přičemž příslušné věcné posouzení ponechává na členských státech? Nebo je třeba čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/42 vykládat tak, že povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí podle tohoto ustanovení nezávisí na splnění podmínek pro provedení posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu směrnice 92/43, to znamená na posouzení možných významných vlivů na zvláštní oblast ochrany, ale že ke vzniku povinnosti provést takové posouzení stačí zjistit, že daný plán má nějakou souvislost s některým ze stanovišť podle směrnice 92/43, nikoli však nutně se zvláštní oblastí ochrany?“