12.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 80/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Palermo (Itálie) dne 5. ledna 2011 — Trestní řízení proti Fabiu Caronnovi

(Věc C-7/11)

2011/C 80/26

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Palermo

Účastník původního řízení

Fabio Caronna

Předběžné otázky

1)

Je třeba odst. 2 článku 77 směrnice 2001/83/ES (1) vykládat tak, že si také lékárníci musejí opatřit povolení k distribuci léčivých přípravků, či bylo naopak záměrem zákonodárce Společenství lékárníky osvobodit od povinnosti požádat o takové povolení, jak to podle všeho vyplývá ze znění bodu odůvodnění č. 36?

2)

Jaký je správný výklad právní úpravy povolení distribuce léčivých přípravků stanovené v článcích 76 až 84 směrnice 2001/83/ES, zvláště s odkazem na požadavky, které musí splnit lékárník (jakožto fyzická osoba, a nikoli jako společnost), jenž je na základě tohoto svého postavení podle vnitrostátního právního řádu již držitelem povolení k maloobchodnímu prodeji léčivých přípravků, aby mohl také provozovat distribuci léčivých přípravků?


(1)  Úř. věst. 2001, L 311, s. 67; Zvl. vyd. 13/27, s. 69.