27.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 80/43


Kasační opravný prostředek podaný dne 3. února 2010 Luigim Marcucciem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. listopadu 2009 ve věci F-11/09, Marcuccio v. Komise

(Věc T-44/10 P)

2010/C 80/69

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

v každém případě zrušit v plném rozsahu a bez jakékoliv výjimky napadené usnesení;

určit, že žaloba v prvním stupni, na jejímž základě bylo vydáno napadené usnesení, byla přípustná v plném rozsahu a bez jakékoliv výjimky;

vyhovět v plném rozsahu a bez jakékoliv výjimky návrhovým žádáním žaloby v prvním stupni;

uložit odpůrkyni povinnost nahradit navrhovateli veškeré náklady řízení, které vynaložil v řízení v prvním stupni, jakož i v rámci projednávaného kasačního opravného prostředku;

podpůrně vrátit projednávanou věc Soudu pro veřejnou službu v novém složení, aby znovu v této věci rozhodl.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Projednávaný kasační opravný prostředek směřuje proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. listopadu 2009. Toto usnesení odmítlo jako zčásti zjevně nepřípustnou a zamítlo jako zčásti zjevně neopodstatněnou žalobu, jejímž předmětem je odmítnutí odpůrkyně uhradit ve výši 100 % lékařské výdaje navrhovatele.

Na podporu svých tvrzení se navrhovatel dovolává nesprávného výkladu a použití pojmu odůvodnění rozhodnutí orgánu Evropské unie, pojmu možnost doplnit odůvodnění rozhodnutí, jakož i právních zásad vlastních provádění dokazování a hodnocení důkazů.

Navrhovatel se rovněž dovolává nesprávného výkladu a použití pojmů napadnutelný akt a rozhodnutí, které pouze potvrzuje předchozí rozhodnutí.