Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 29. února 2012 – Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio v. OHIM – Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Věc T-525/10)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství SERVO SUO – Starší slovní ochranná známka Společenství SERVUS – Relativní důvody pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 22, 60, 65)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. srpna 2010 (věc R 1571/2009‑2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Weinkellerei Lenz Moser AG a Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio se ukládá náhrada nákladů řízení.