Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 28. června 2012 –
Constellation Brands v. OHIM (COOK’S)

(Věc T-314/10)

„Ochranná známka Společenství – Slovní ochranná známka Společenství COOK’S – Nepodání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky – Vyškrtnutí ochranné známky po uplynutí platnosti zápisu – Žádost o ‚restitutio in integrum‘ – Článek 81 nařízení (ES) č. 207/2009“

1.                     Ochranná známka Společenství – Procesní ustanovení – Restitutio in integrum – Podmínky – Zachování péče vyžadované okolnostmi – Přenesení administrativních úkolů týkajících se obnovy zápisu ochranné známky (Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 81 odst. 1) (viz body 17–18)

2.                     Ochranná známka Společenství – Procesní ustanovení – Restitutio in integrum – Podmínky – Zachování péče vyžadované okolnostmi – Výjimečné události, a tudíž nepředvídatelné události – Lidské pochybení při zadávání informací – Vyloučení (Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 81 odst. 1) (viz body 19, 28–29)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 29. dubna 2010 (věc R 1048/2009-1) v rozsahu, v němž se zamítá její žádost o  restitutio in integrum

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Constellation Brands, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.