Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 29. února 2012 – Certmedica International a Lehning entreprise v. OHIM – Lehning entreprise a Certmedica International (L112)

(spojené věci T-77/10 a T-78/10)

„Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Společenství L112 – Starší francouzská slovní ochranná známka L.114 – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Podobnost výrobků – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 – Neexistence skutečného užívání starší ochranné známky – Článek 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 – Prohlášení částečné neplatnosti“

Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a)] (viz body 73, 76, 106–110)

Předmět

Návrh na zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 9. prosince 2009 (věc R 934/2009‑2) týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Lehning entreprise a Certmedica International GmbH

Výrok

1)

Ve věci T‑77/10:

–        rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 9. prosince 2009 (věc R 934/2009‑2) se zrušuje v rozsahu, v němž ruší zápis ochranné známky L112 pro „veterinární výrobky“;

–        žaloba se ve zbývající části zamítá;

–        společnost Certmedica International GmbH a OHIM ponesou vlastní náklady řízení;

–        společnost Lehning entreprise ponese náklady řízení vynaložené v rámci svého vedlejšího účastenství.

2)

Ve věci T‑78/10:

–        žaloba se zamítá;

–        společnost Lehning entreprise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené OHIM;

–        společnost Certmedica International GmbH ponese náklady řízení vynaložené v rámci svého vedlejšího účastenství.